Thứ Tư, 11 tháng 4, 2007

Aishwarya Rai


Aishwarya Rai
Aishwarya Rai
Aishwarya Rai (born on November 1, 1973), is an Indian actress. She was awarded the Miss World title in 1994. Aishwarya Rai has acted in Hindi, Tamil, Bengali and English films. She is currently regarded as one of the biggest names in Bollywood.
Tải về tại đây.

Không có nhận xét nào: