Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2007

Anti Mosquito - Phần mềm diệt muỗi.

Phần mềm diệt muỗi rất nổi tiếng, được coi là the best UTILITY software ever made !!!
Ung dụng rất thực tế cho hoàn cảnh và khí hậu tại Việt nam chúng ta... Hãy thử xem sao các bạn nhá...
Take a look at this great software which promise to keep mosquitoes away from us. So let's see for how many of us actually use it. I cant test it as in this weather I have no mosquitoes here presently.
Tải về tại đây.
Hoặc tại đây.

Không có nhận xét nào: